ÖZTÜRK PEN / FIRATPEN Yetkili Bayisi
 

İletişim Bilgileri

   

 
Öztürk-Pen PVC ve Pencere'nin İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Politikası :

PVC profil imalatı sektöründe faaliyet gösteren firmamızın bu faaliyetlerini gerçekleştirirken; firmada veya firma adına çalışanlara, bayilerine, ziyaretçilerine ve tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı ve çevreyi korumayı taahhüt eder.

Bu doğrultuda;

Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yasal gereklere uymayı,
Firmamız adına tüm çalışanların ihtiyaç duydukları eğitimleri sağlamayı ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak proaktif bir yaklaşımla olaylar olmadan kaynağında çözmeyi,
İş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sistemimizin performansını ölçmeyi ve gerekli alanlarda sürekli iyileşmeyi sağlamayı,
Faaliyetlerimizle ilgili risk değerlendirmeleri yapmayı, riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almayı ve sürekli gözden geçirmeyi,
Bu tehlikeleri ve riskleri derecelendirerek en alt düzeye indirmeyi ve bu doğrultuda faaliyet planları oluşturmayı,
Doğal kaynak tüketimini en aza indirgeyecek çalışmalar yapmayı,
İş kazalarından kaynaklanan işgünü kayıplarını azaltmayı
taahhüt eder.


 

ÖZTÜRK PEN - {{FIRATPEN sistemleri bayisidir.}}